Uddrag af Else-Marie Bukdahl's tekst "Om Jacob Brostrup's malerier." Teksten kan læses i den fulde længde i bogen "Jacob Brostrup"

Fra 2006 til 2011 har Jacob Brostrup arbejdet på at udvikle og forfine en særlig billedkunstnerisk teknik, der rummer både digitale medier - især computeren og fotografiet - og maleriske virkemidler. Denne teknik er bestemt til at frembringe en malerisk tolkning af den indsigt, at vi aldrig kan se og opleve alle perspektiver af et udsnit af naturen eller byen på en gang. Vi kan kun opleve et aspekt. Men på billedet kan beskueren møde forskellige sete og oplevede aspekter af et stykke af naturen, som han aldrig samtidig har mulighed for at se i virkelighedens verden. Og i det billedkunstneriske univers kan han også opleve kombinationer af naturscener, som han aldrig kan blive konfronteret med i den verden, han kender.

For at forstå det egenartede i Jacob Brostrups kunst er det vigtig at få et indblik i den tekniske og maleriske proces, som har muliggjort skabelsen af den. Først fotograferer han det eller de udsnit af naturen eller byrummet, som han er optaget af at fortolke. Derefter indtaster han fotografiet i computeren og begynder at eksperimentere med forskellige former for kunstnerisk valgte farve- og lyssætninger. Han sidder med andre ord som en abstrakt maler og laver eksperimenter med farverne. Under den videre proces inddeler han lærredet i kvadrater, der bliver farvesat. Denne teknik gør det muligt for ham at forstørre en skitse eller et fotografi. Men de enkelte felter bliver malet uden at helhedsindtrykket bliver forflygtiget.

Han har selv beskrevet denne teknik på følgende måde: ”Striberne er inspireret af en meget gammel teknik, hvor man inddeler lærredet i kvadrater og så maler et kvadrat ad gangen. Det gør det lettere at forstørre skitsen på den måde, fordi man kun skal koncentrere sig om en del af billedet og ikke hele billedet på en gang. Det jeg så har arbejdet med er, hvor forskellige farver jeg kan male motivet i, i hver stribe, og stadig få billedet til at hænge sammen.”

Else Marie Bukdahl, Dr. phil. Tidligere rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademi